Spetter tijd met de kinderen van de Lichtstraat. Van spelen naar concept.

Met de onderbouw gewerkt met brooddeeg, met kneden, voelen, draaien en rollen, lichaam en spelen.

Met de middenbouw gewerkt met bouwen, het maken van eiland, met oplossingen bedenken, fantaseren, constructies maken.

Met de bovenbouw gewerkt met concept. Eerst associatief denken, in stappen, daarna bedenken hoe je het beeld gaat maken.